โครงสร้างพื้นฐานของพลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้นได้ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงกัน และช่วยให้ผู้ร่วมมือของบริษัทเราบรรลุเป้าหมายของตนเอง

ทำให้การ
เชื่อมโยงกันง่ายขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของพลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้นได้ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงกัน และช่วยให้ผู้ร่วมมือของบริษัทเราบรรลุเป้าหมายของตนเอง

ทำให้การ
เชื่อมโยงกันง่ายขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของพลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้นได้ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงกัน และช่วยให้ผู้ร่วมมือของบริษัทเราบรรลุเป้าหมายของตนเอง
โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม
โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมมือมากกว่า 1,000 ราย
ผู้ร่วมมือมากกว่า 1,000 ราย
JIMI GLOBAL
ผู้ที่นำหน้าอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมโยงกัน
20+
จำนวนปีของการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมดังกล่าว
40+
ผลิตภัณฑ์และ
โซลูชั่น
300+
บุคลากรการวิจัยและพัฒนาที่มีความเชียวชาญ
150+
ประเทศ
หรือภูมิภาค
1,000+
ผู้ร่วมมือ
ทั่วโลก
พวกเราให้ความสำคัญต่อความเห็นทุกประการของท่าน
ร่วมมือกับเรา
โปรแกรมผู้ร่วมมือด้านช่องทางการจำหน่ายของพวกเรามีนวัตกรรมเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเราจำหน่ายในการตลาด
ซื้อสินค้า
ได้รับข้อเสนอแนะที่มีความเชี่ยวชาญก่อนการซื้อสินค้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์/โซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
การสนับสนุนด้านเทคนิค
เวลาท่านมีความต้องการ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน พวกเราก็คอยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
JIMI GLOBAL
ผู้ที่นำหน้าอุตสาหกรรมการออกแ
บบและผลิตอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมโยงกัน
20+
จำนวนปีของการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมดังกล่าว
40+
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น
300+
บุคลากรการวิจัยและพัฒนาที่มีความเชียวชาญ
150+
ประเทศหรือภูมิภาค
1,000+
ผู้ร่วมมือทั่วโลก
พวกเราให้ความสำคัญต่อความเห็นทุกประการของท่าน
ร่วมมือกับเรา
โปรแกรมผู้ร่วมมือด้านช่องทางการจำหน่ายของพวกเรามีนวัตกรรมเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเราจำหน่ายในการตลาด
ซื้อสินค้า
ได้รับข้อเสนอแนะที่มีความเชี่ยวชาญก่อนการซื้อสินค้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์/โซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
การสนับสนุนด้านเทคนิค
เวลาท่านมีความต้องการ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน พวกเราก็คอยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
สารบัญ
· การบริหารจัดการกลุ่มรถ
· การบริหารจัดการทรัพย์สิน
· ผลิตภัณฑ์ส่วนตัว
· การแบ่งปันยานพาหนะร่วมกัน
· วิดีโอเทเลเมติกส์
ดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นไฟล์ PDF
พวกเราได้เตรียมไฟล์ PDF ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เราเพื่ออำนวยความสะดวก ท่านสามารถให้อีเมลมาเพื่อที่จะได้รับลิงก์ดาวน์โหลด
สารบัญ
· การบริหารจัดการกลุ่มรถ
· การบริหารจัดการทรัพย์สิน
· ผลิตภัณฑ์ส่วนตัว
· การแบ่งปันยานพาหนะร่วมกัน
· วิดีโอเทเลเมติกส์
ดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นไฟล์ PDF
พวกเราได้เตรียมไฟล์ PDF ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เราเพื่ออำนวยความสะดวก ท่านสามารถให้อีเมลมาเพื่อที่จะได้รับลิงก์ดาวน์โหลด
FRIENDLY LINK